Ano Ang Kahalagahan Ng Balance? 2 Sa Paanong Paraan Malilinang Ang Bala…

Ano ang kahalagahan ng balance? 2 Sa paanong paraan malilinang ang balance? 3. Ano-anong mga gawain ang nagpapakita ng kasanayan sa balance? 4. Naisagawa mo ba nang buong husay ang”Backward Hop?” 5. Alin sa mga sumusunod ang iyong naramdaman sa pagsasagawa ng “Backward Hop?”​

1 para maak tayo ka ng maayosat maka balance ang tao o hayop

2 sa tao bagay hayop

3 pag tayo ng maayos

4 opo

5 nakaka ngawit at nababalance ko ng maayos

good answer

See also  Quote About Strength Training​