Religion Archive

Mga Tradisyon Ng Kristiyano

mga tradisyon ng kristiyano Question: Mga tradisyon ng kristiyano. Answer: Ang Kristiyanismo ay isa sa lahat ng mga relihiyon. Ang isang malaking populasyon ng mundo ay naniniwala sa Kristiyanismo. Ang pangunahing tatlong pamayanan ng Kristiyanismo ay: –