Sa Paanong Paraan Malilinang Ang Kahutukan Ng Ating Katawan? A.Cu…

sa paanong paraan malilinang ang kahutukan ng ating katawan?
a.Curl-up
b.standing long jump
c.push
d.two hand ankle grip​

Answer:

[tex]\huge\color{cyan}{\boxed{{\colorbox{pink}{thanks}}}}[/tex] [tex]\huge\color{pink}{\boxed{{\colorbox{cyan}{for!}}}}[/tex] [tex]\huge\color{cyan}{\boxed{{\colorbox{pink}{the!}}}}[/tex] [tex]\huge\color{pink}{\boxed{{\colorbox{cyan}{points}}}}[/tex] [tex]\bold\color{orange}\box}[/tex] [tex]\pink{ \rule{100pt}{1000000pt}}tex] [/tex]

Answer:

A.

Explanation:

See also  Tumayo Nang Magkadikit Ang Iyong Mga Sakong (heel). I-posisyon Sa Labas A...