SIPAN NATIN ITO Panuto: Magbigay Ng Inyong Sariling Ideya Tungkol Sa Anong Klasi Ng…

SIPAN NATIN ITO
Panuto: Magbigay ng inyong sariling ideya tungkol sa anong klasi ng
serbisyo ang inilalarawan ng mga imahe sa ibaba. Isulat ang inyong mga
sagot sa patlang sa ibaba ng mga larawan.
Organic
ola​

Answer:

huwag maging mapagmataas sa kapwa maging mabuting halimbawa sa paningin ng iba maging patas sa lahat lalo na sa iyong kinatatayuan

Explanation:

I wish I can help☺️

See also  Grade 4 Araling Panlipunan Paano Mapapabuti Ng Kagalingan Pansibiko...