Pwedeng Slogan Sa Pagsusunog Ng Basura

Pwedeng slogan sa pagsusunog ng basura

Basurang sinusunog,

Mundo ngayon ang nasusunog!

Paliwanag: Global warming ang nais ipaunawa ng ikalawang linya. Mainit na ang globo dahil sa butas nang ozone layer.

Sa tindi ng init, hindi na maapula

Apoy ng galit ng ozone na butas na!

Paliwanag: Kinasanayan na ang pagsusunog ng basura, kaya nakikita na natin ngayon ang masamang epekto sa ating kalikasan sa ozone layer.

See also  Punan Ang Bawat Kolum Ng Iyong Sagot Batay Sa Binasa. Mabuting Epekto Di-Mabut...