Paano Pinalaki Ni Haring Fernando At Reyna Valeriana Ang Kanila…

paano pinalaki ni haring fernando at reyna valeriana ang kanilamg tatong anak?

Answer:

Joan at berto at jeson

Explanation:

Yan lang

See also  Ano Ang Mahalagang Aral Ng Parabula Ng Banga?