Nawalan Na Ng Pag-asang Makahanap Ng Trabaho Si Eduard Na Sumuko N…

Nawalan na ng pag-asang makahanap ng trabaho si Eduard na sumuko na sa paghahanap ng trabaho
A Casual Workers
C. Probationary workers
B. Discouraged workers
D. Seasonal workers​

Answer:

B. Discouraged Workers

Answer:

B. Discouraged workers

See also  Siya Ang May Karapatang Magbigay Ng Hatol Sa Mga Kriminal​