Mga Tauhan Sa Romeo At Juliet

mga tauhan sa romeo at juliet

Answer:

Characters :

Explanation:

Romeo

Juliet

Benvolio

Cordelia

Duke Montague

Duke Capulet

William

Capulets

Montagues

I HOPE IT CAN HELP 🙂

See also  Ano Ang Naiisip Mong Paraan Upang Matigil Ang Karahasan/pang-a...