Kilang Bumalik Si Emilio Mula Hong Kong ​

kilang bumalik si emilio mula hong kong

Answer:

May 19 ,1898 Bumalik si Emilio Aguinaldo Galing Hongkong at ideneklara ang Philippine Independence on June 12

See also  Paanong Paraan Maipagmamalaki Ang Kata Ngiang Pisikal Ng Ating Lalawigan...