Ito Ang Kaharian Ng Korea Na Sinasabing Pinakamahina Sa Lahat Ng Kah…

ito ang kaharian ng Korea na sinasabing pinakamahina sa lahat ng kaharian.​

Explanation:

korea

dating binansagang hermit kingdom

hwuan-in

kinikilalang god of all and the ruler of heaven ng mga korean

hwuan-ung

ipinadala siya ng kanyang ama sa daigdig upang magkaloob ng lubos na kasiyahan sa mga tao

tan-gun

nangangahulugang altar prince. anak ni hwuan-ung,

haring tan-gun

ang nagtatag ng kaunaunahang kaharian ng korea

choson

ang kaunaunahang kaharian ng korea

choson

lupain ng mapayapang umaga

koguryo, paekche at silla

ang choson ay hindi nagkaroon ng katatagan at kapayapaan hanggang sa ito ay bumaksak at nahati sa tatlong kaharian na:

koguryo

ang unang nalinang bilang isang kaharian sa kapatagan ng yalu river

tong-myong

pinuno ng tribong koguryo

sining, templong buddhist at libingang napapalamutian ng mga inskripsyon at pintang mural

pinakamahalagang ambag ng koguryo sa kabihasnan

panibagong buhay pagkatapos ng kamatayan

ang paniniwala ng koguryo

kahariang paekche

ang kahariang ito ay mapayapa at laging umiiwas sa pananlakay ng mga koguryo

silla

ang pinakamahina sa tatlong kaharian

koryo

ang pagpapaisa sa tatlong kaharian`

Sana mapansin

See also  Ano Ang Tawag Sa Enlightenment O Naliwanagan Sa Spain?