Ipinakita Ang Komplidong Buhay At Simpleng Buhay Sa Dalawang Tula

Ipinakita ang komplidong buhay at simpleng buhay sa dalawang tula

Answer:

Tula 1:

Sa buhay na komplikado, anumang direksyon,

Lumilipad ang isip, walang kapasyahan.

Nababalot ng gulo at labis na alinlangan,

Ang pundasyon ay hindi tiyak, walang katauhan.

Sa kahit anong hakbang, lagpas ang pagdududa,

Tila walang tunay na layunin, walang resolusyon.

Sa pag-abot sa mga mataas na mithiin,

Salat sa katiyakan at hinaharap na balakid.

Ang buhay na ganito, madamdamin at mapanuri,

Sa mga suliranin at hindi mabilang na takot, dumaraing.

Ang tagumpay, patuloy na hinahanap,

Ngunit ang kaligayahan, tila palaging nababalot ng lungkot.

Tula 2:

Sa simpleng buhay, kaligayahan matatagpuan,

Kapayapaan at kasiyahan, ng pusong handa’t tuwang tunay.

Walang kumpetisyon at walang kaguluhan,

Tampok ang kabutihan at malasakit sa kapwa.

Ginhawa at kapayapaan, kapwa ang pinahahalagahan,

Nalilimutan ang kasakiman at karahasan.

Ang layunin ay simple, tungo sa pagkakabuklod,

Sa pagmamahalan at pagkakapantay-pantay, mayroong kasiglahan.

Sa simpleng buhay, hindi kinakapos o nanlalamig,

Kabiyak ng katatagan at tibay ng kalooban.

Walang kumplikasyon, walang pag-aalinlangan,

Ang daloy ng buhay, puno ng pag-asa at pag-unawa.

Sa ganitong buhay, kahit may hamon at pagsubok,

Nariyan ang kaligayahan, buhay na napakagandang biyaya.

Iba’t ibang landas, ngunit patungo sa iisang direksyon,

Ang simpleng buhay, mapayapa’t buong kabutihan ang pangunahing tunguhin.

Explanation:

hope it help.

See also  Bilang Isang Bata Na Nakikipagkaibigan Sa Ibang Bata, Mahala...