Halamang Ornamental At Ekis Kung Hindi. PIVOT 4A CALABAR Gawaing…

halamang ornamental at ekis kung hindi.
PIVOT 4A CALABAR
Gawaing Pagkatuto 3:
Lagyan ng tsek ang mga wastong pahayag tungkol sa
1. Mayroong halamang ornamental na maaaring itanim at
2. Ang mga halamang ornamental ay nararapat sa itanim
alagaan ng batang kagaya mo.
3. Lahat ng halamang ornamental ay nangangailangan ng
lamang sa isang malawak na hardin sa labas ng isang
4. Madaling magtanim ng mga halamang ornamental at
maraming tubig sa pagdidilig.
5. May mga halamang ornamental na maaaring magamit na
PAGPAPAUNLAD
Irigar,
nito.
magpalago​

Answer:

Explanation:

correct me if i’m wrong

See also  Perspective Of Community About Isang Lahi​