Anong Anyong Lupa/tubig Ang Hong Kong?​

Anong Anyong Lupa/tubig ang Hong Kong?​

Answer:

Ng Tung River

Sham Chun River

Explanation:

hope it helps:))

nasa sainyo kung tama yan thankyou

See also  1. Ang Mga Sinaunang Pilipino Ay Sagana Sa Ibat-ibang _____. A. Espirito B. Kauga...