Ano Ang Kahalagahan Ng Pag-aaruga Sa Dagat? ​

ano ang kahalagahan ng pag-aaruga sa dagat? ​

Answer:

Ang pag-aaruga sa dagat ay mahalaga dahil kung walang dagat wala ring isda kaya pahalagahan natin at alagaan ang karagatan.

Explanation:

Napakahalaga ng dagat sa mga tao dahil kung wal ang dagat wala tayong maiinom na tubig.

I HOPE IT’S HELP A LOT ☺️☺️

—jessierellemusico—

See also  Paano Maiuugnay Ang Mahahalagang Kaisipang Naka Paloob Sa Mga Karunungang-bayan...