1991 Katibayan Ng Pagbayad Ng Buws? A Boleta B. Resibo 6. Ang Mga Sumusunod Ay Tumutukoy…

1991
katibayan ng pagbayad ng buws?
A Boleta B. Resibo
6. Ang mga sumusunod ay tumutukoy sa sistemang who maliban sa isa Alin ang hindi
Dj Cedula Personal
kasal?​

Answer:

B.Resibo

Explanation:

ang resibo ay kailangan na hindi mawala dahil isa itong matibay na ibedensya sa pag babayad ng buwis

See also  Mga Aral/paniniwala Ng: -Hinduismo -Buddhism -Jainism -Sikhism -Shintoism...