10. Concept Map: Ilahad Ang Iyong Kaalaman Hinggil Sa Kahalagahan Ng Yamang Likas, Yamang…

10. Concept Map: Ilahad ang iyong kaalaman hinggil sa kahalagahan ng yamang likas, Yamang likas A U​

Answer:

ang yamang likas Ay pinag kukunan ng makakain ng bawat tao

Explanation:

sanamajatulong

heart and brainlist

See also  Active And Inactive Faults In The Philippines Ppt