1. Ito Ay Ginagamit Sa Mga Transaksiyon Sa Cashier. A Lesson Plan B. Pa-void C. Suspec…

1. Ito ay ginagamit sa mga transaksiyon sa cashier.
a lesson plan
b. pa-void
C. suspect
d. X-ray​

Answer:

a i hope that the way sana makatulong

See also  1. Kung Ikaw Ay Isang Abogado, Ipagtatanggol Mo Ba Si Don Rafael Ibarra Kahit Ala...