TuklasinGawain 10: Tuklasin Mo!Suriin ang larawan at sagutin ang mga tanong sa kahon.https://mds dened tovhusetail 60531. Ano ang ipinahihiwatig ng kastilyo sa gitna ng manor? Ipaliwanag.2. Ano ang pangunahing ikinabubuhay sa isang manor?3. Ano ang kahalagahan ng