Geography Archive

Kahulugan Ng Wika Pdf

kahulugan ng wika pdf WIKA Ang wika ay salik ng kultura ng isang lahi o bansa, kasama nito ang kaugalian, relihiyon, paniniwala at iba pa. Ang Wika ay tumutukoy sa sistema ng mga simbolo, kilos o salita,