Upang Mapaghandaan Ang Paghahanap-buhay Sa Hinaharap, Kinakailangang : * A. Magpagan…

Upang mapaghandaan ang paghahanap-buhay sa hinaharap, kinakailangang : *
A. magpaganda ng katawan
B. magkaroon ng plano sa kursong ibig kunin sa hinaharap
C. makipagkaibigan sa tambay D. hingin ang payo ng lahat
3. Ano ang kahulugan ng bokasyon? *
A. Ang bokasyon ay higit sa trabaho o propesyon
B. Ang bokasyon ay kalagayan o gawain na naaayon sa plano ng Diyos sa atin
C. A at B
D. lahat ng nabanggit
4. Ano ang kaibahan ng panaginip sa pangarap? * A. Ang panaginip ay natatapos din kung ikaw ay magising B. Ang panaginip ay nangyayari lang sa isip habang natutulog C. A at B D. wala sa nabanggit 5. Ano ang gamit ng isip? * A. pag – unawa B. gumawa C. kumilala D. katotohanan 6. Ito ay preperensya sa mga partikular na uri ng gawain. * A. hilig B. kakayahan C. talento D. talino 7. Tawag sa iba’t-ibang gawain na dapat mong tuparin: * A. karapatan B. isip C. tungkulin D. damadamin 8. Ano ang kaibahan ng pagpapapantasya sa pangarap? * A. Ang pagpapantasya ay likha ng malikhaing isip B. Ang pagpapantasya ay panaginip ng gising C. Ang pagpapantasya ay ginagawa ayon sa kagustuhan ng ng nagpapantasya D. A at B 9. Ang lahat ng kilos ay bunga ng proseso ng pagpapasiya. Ibig sabihin nito na: * A. Ang lahat ng kilos natin ay dumadaan sa isang mahabang proseso. B. Ang lahat ng kilos natin ay ginagamitan ng proseso ng mabuting pagpapasya. C. Ang lahat ng ating kilos ay nababatay sa ating isip at kilos-loob. D. Kailangang pag-isipang mabuti ang lahat an gating kilos o ginagawa. 10. Ano ang tunguhin ng kilos – loob?* A. kabutihan B. magpasya C. kumilala D. katotohanan 11. Karaniwan na ang mga linyang “Bigyan mo pa ako ng panahong makapag- isip”, sa mga mahahalagang pagpapasiyang ginagawa. Ibig sabihin nito: * A. Mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapasiya ang panahon B. Kinakailangan ng mahabang panahon ang pagpapasiya C. Mahirap talaga ang gumawa ng pasya D. Ang balangkas ng proseso ng pagpapasiya ay nakabatay sa panahon. 12. Masipag at masigasig sa trabaho si Manuel. Sa panahon na labis ang kanyang pagod sa trabaho, naglalaan siya ng panahon upang makapagbakasyon at makapagpahinga. Lagi niyang binabantayan ang kanyang pagkain na kinakain upang masiguro na napananatili niyang malusog ang kanyang pangangatawan. Nasa anong antas ng halaga si Manuel? * A. Pambuhay na Halaga B. Pandamdam na Halaga C. Ispiritwal na Halaga D. Banal na Halaga 13. Ayon sa teoryang ito, ang mas angkop na tanong ay “Ano ang iyong talino? At hindi, “Gaano ka katalino? * A. Theory of Learning B. Theory of Human Evolution C. Theory of Multiple Intelligence D. Theory of Human Development 14. Kung nananatili sayo ang agam-agam dahil mayroon ka ring pakiramdam na maaari kang magsisi sa iyong pasiya, kailangan mong… * A. Pag-aralan muli ang iyong pasiya na may kalakip na panalangin at mas ibayong pagsusuri. B. Huwag mag agam-agam dahil hindi ka makakikilos hanggang hindi ka nakakapili. C. Gawin nalang kung ano ang magpapasiya sa iyo. D. Gawin nalang ang magpapasiya sa mas nakararami. 15. Ang pagkakaroon ng tao ng kakayahan na makapili nang mabuti para sa sarili at sa kapwa ay paggamit ng: * A. katalunihan B. pagpapahalaga C. kalayaan D. pananagutan​

See also  1.Pagbibigay Ng Edukasyon, Kahinaan, Oportunidad, Banta, Kalakasan 2.Paggabay S...

Answer:

1.D

2.B

3.C

4.A

5.A

6.C

7.B

8.D

9.C

10.B

11.B

12.C

13.A

14.A

15.B

Explanation:

Pa brainleist po thank you po

Answer:

D.

C.

C.

C.

A.

C.

A.

C.

A.

A.

A.

A.

A.

B.

Gawain 3. Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Sagutin ang sumusunod na mga

Sa naunang gawain ay nagpatuunan mo ng pansin ang mga organisasyong. Gawain sa pagkatuto bilang 1:isaayos ang mga salita sa bawat set sa. Tatlong antas ng pakikilahok sa mga gawain at usaping pampolitika

Antas ng iyong Pag-unawa mula sa "Ang Alamat ni Prinsesa Manorah

Gawain 3sumulat ng pangungusap gamit ang ibat ibang antas ng wika. Gawain 1: sa antas ng iyong pag-unawa panuto: sagutin ang mga sumusunod. Gawain 3: sa antas ng iyong pag-unawa panuto: sagutin ang sumusunod na

GAWAIN 1 Sa Antas ng Iyong Pang-unawa Sagutin ang sumusunod na

Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga. Gawain 3sumulat ng pangungusap gamit ang ibat ibang antas ng wika. B gawain sa pagkatuto antas ng pagpapahalaga panuto pagsunud

Sa mga antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng

Gawain 1 sa antas ng iyong pang-unawa sagutin ang sumusunod na. Need ko po answer pls po gawain 4 pag unawa sa binasa sagutin ang mga. Sa bahaging ito, nais kong malaman ang antas ng iyong pag-unawa sa

GAWAIN 4: Paglinang ng Talasalitaan Ayusin ang mga salita ayon sa antas

Tatlong antas ng pakikilahok sa mga gawain at usaping pampolitika. Gawain 5: ihambing ang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga. Sa bahaging ito, nais kong malaman ang antas ng iyong pag-unawa sa

Mga Tanong Sa Romeo At Juliet - Conten Den 4

romeo tanong juliet pag unawa mga gawain sagutin sumusunod damdaming ano ibig

Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga. Gawain 4: paglinang ng talasalitaan ayusin ang mga salita ayon sa antas. Gawain 1.sa antas ng lyong pag-unawa 1. binanggit sa parabula ang

See also  Maikling Kuwento Ni DARNA​

GAWAIN 3Sumulat ng pangungusap gamit ang ibat ibang antas ng wika

Gawain 5: ihambing ang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga. Gawain sa pagkatuto bilang 1:isaayos ang mga salita sa bawat set sa. Gawain 5: sa antas ng lyong pag-unawa sagutin ang mga gabay na tanong

GAWAIN 5: Sa Antas ng lyong Pag-unawa Sagutin ang mga gabay na tanong

Gawain 1: talasalitaanpanuto: ayusin ang mga salita ayon sa antas o. Gawain sa pagkatuto 3: antas ng iyong pag-unawa11.ano anong kaugaliang. Pag-unawa sa binasa: sagutin ang mga tanong. gawin ito sa iyong

Gawain sa pagkatuto bilang 1:Isaayos Ang mga salita sa bawat set sa

Tatlong antas ng pakikilahok sa mga gawain at usaping pampolitika. Isagawa gawain 6: guhit ko! saruto: gumawa ng poster na nagpapakita ng. Antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni prinsesa manorah

Gawain 5: ihambing ang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga

Isagawa gawain 6: guhit ko! saruto: gumawa ng poster na nagpapakita ng. Gawain sa pagkatuto bilang 4:binanggit sa naunang pahayag na ang. Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga

Isagawa Gawain 6: Guhit ko! Saruto: Gumawa ng poster na nagpapakita ng

Tatlong antas ng pakikilahok sa mga gawain at usaping pampolitika. Gawain 3: sa antas ng iyong pag-unawa panuto: sagutin ang sumusunod na. Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga

Isagawa!Gawain 6: Ang PagpapasiyaPanuto: Kung sa nakaraang gawain ay

Pag-unawa sa binasa: sagutin ang mga tanong. gawin ito sa iyong. Sa mga antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng. B gawain sa pagkatuto antas ng pagpapahalaga panuto pagsunud

Pag-unawa sa Binasa: Sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong

Need ko po answer pls po gawain 4 pag unawa sa binasa sagutin ang mga. Tatlong antas ng pakikilahok sa mga gawain at usaping pampolitika. Gawain 1.sa antas ng lyong pag-unawa 1. binanggit sa parabula ang

Gawain 3. Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Sagutin ang sumusunod na mga

Gawain 5: ihambing ang ilang pangyayari sa napanood na dula sa mga. Gawain 3: sa antas ng iyong pag-unawa panuto: sagutin ang sumusunod na. Need ko po answer pls po gawain 4 pag unawa sa binasa sagutin ang mga

See also  Ano Ang Kasing Kahulugan Nang Pangako

Gawain 1: Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Panuto: Sagutin ang mga sumusunod

Gawain sa pagkatuto bilang 4:binanggit sa naunang pahayag na ang. Isagawa gawain 6: guhit ko! saruto: gumawa ng poster na nagpapakita ng. Gawain sa pagkatuto 3: antas ng iyong pag-unawa11.ano anong kaugaliang