Tuklasin Tingnan Mabuti Ang Mga Larawan. Ano Ang Iyong Masasabi…

Tuklasin Tingnan mabuti ang mga larawan. Ano ang iyong masasabi dito? Anong uri ng produkto o serbisyo ang ibinibigay nito? Isulat ang iyong sagot sa papel.​

Ang masasabi ko sa larawan na ito ay sadyang napakasaya ng mga bata habang tinuturuan ng kanilang guro.

Ang uri ng produkto/serbisyo ay isang Guro, na ginagawa ng mabuti ang kaniyang tungkulin.

(•ᴗ•)

See also  PA HELP PO SA MGA YUNIT NG METRICK "GRD 4"​