Tuklasin Pilipinong Nakipaglaban Para Sa Kalayaan Noong Panahon Ng Digmaang Pilipino- Sa…

Tuklasin Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan noong panahon ng digmaang Pilipino- Sa pamamagitan ng graphic organizer na Fishbone, isa-isahin ang mga natatanging Amerikano. Mga Natatanging Pilipinong Nakipaglaban Ang kanilang mga Naging Kontribusyon​

Answer:

In Fishbone

1. matatag

2. may lakas na loob

3 magiting

4. pag kakaisa

5. sinisigaw ang kalayaan

6. kayang mag sakripisyo para sa bayan

See also  Kung Sakaling Magkaroon Ng Kalamidad Sa Inyong Lugar, Kanino Ka Unang Hih...