K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit. Mga Salitang Magkatugma Ng Tunog – tunog ulan, Second Periodic Test Grade 2 Bisaya Mother Tongue Compound Words – pinodaan. K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit pagsusulit