Minarets of Masjidil Haram | Mekah, Gambar. Ang Pinakamalaking Tarangkahan ng Masjid al-Haram nasa Ilalim ng Pagtatayo, Minaret of Masjid al-Haram (المسجد الحرام) | Makkah, Saudi A… | Flickr Hajj 2008 | Al-Haram Mosque at the start