Seoul Police are Still Harassing Burning Sun Whistleblower Kim Sang Kyo. 'Burning Sun' Whistleblower Calls out Girls’ Generation Hyoyeon in, Cảnh sát đưa ra quyết định truy tố vụ việc Kim Sang Kyo tại Burning Sun Burning