Sumulat Ng Mga Pangugusap Na Ukol Sa Karapatan Ng Mga Batang Pilipino Na Ginagamit Na…

sumulat ng mga pangugusap na ukol sa karapatan ng mga batang pilipino na ginagamit na sumusunod na pangatnig at , saka, o, pati , ni , maging, ngunit , subalit, datapwat, pero​

Karapatan ng bawat bata ang makapaglaro NGUNIT kailangan din nitong sumunod sa mga magulang para sa ikakaligtas ng mga ito. Kailangan din sumunod sa mga batas pa SAKA sa mga nakakatanda sa mga ito MAGING ang mga nakakabatang kapatid kung ito’y nakakatulong o tama

Explanation:

Sorry di ko po nasali yung iba sana po makatulong

See also  Psyche KAHINAAN KALAKASAN​