Sumulat Ng 5 Paniniwala Ng Mga Pilipino Noon​

Sumulat ng 5 paniniwala ng mga pilipino noon​

Explanation:

1.kapag kumain at puno ang bibig bawal masalita dahil sa matatanda ito ay pagpapakita ng walang respeto sa hapag kainan at pagka walang modo.

2.kapag may patay ang mga pilipino ay hindi pinapalinis ang bahay hanggang hindi pa naiihahatid sa libingan ang namatay.

3.Isa sa pinakakalat ay ang paniniwala sa mga nilalang na tanging kakaunti lamang ang nakakakita nito at ito ay hindi nakikita ng ordinaryong tao.

4. ang pagbibigay-galang sa mga nakakatanda.

5. ang pagbibigay galang sa mga taong namatay sapagkat and paniniwalang ito ay may malaking iniambag sa sinaunang panahon kaya ito ay hindi pa rin kinalimuta.

Answer:

1)paniniwala kay bathala 2) Animismo(lahat ng bagay ay may kaluluwa) 30 sidapa 4) katalonan 5) naniniwala sila na ang mga kaluluwang namatay na ay nakatira sa puno at mga bato

Explanation:

See also  PAGPAPAHALAGA Gawain: Heart Thread WRITTEN WORK #2 Panuto: Isulat Sa Loob Ng...