Sa Paanong Paraan Mo Malilinang Ang Wikang Filipino?​

Sa paanong paraan mo malilinang ang Wikang Filipino?​

Answer:

Sa paglinang ng wikang pilipino, nararapat na mahalin mo muna ang sarili mong wika nang sa gayon ay magamit mo ito ng buong husay at maging mapag usisa sa lahat ng bagay patungkol sa sariling wika.

Answer:

Nag-aaral ako ng Wikang Filipino sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga salita at mga parirala, pagbibasa ng mga libro at artikle na nakasulat sa Filipino at pagdalo sa mga klase at mga patotoo ng wika. Nagpapatuloy din ako sa pagsasanay sa pamamagitan ng paggaya ng pagsasalita ng mga lokal na tao, pagsasagamit ng mga salitang Filipino sa araw-araw na buhay, at pagsusulat ng mga talaksang nasa Filipino. [tex][/tex]

See also  Magbigay Ng: 5 Halimbawa Ng PARIRALA 5 Halimbawa Ng SUGNAY 5 Halimbawa Ng PANGUNGUSAP....