S Gawain Sa Pagkatuto Bilang 3: Paghambingin Ang Awiting Bayan At Bul…

S
Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Paghambingin ang Awiting Bayan at Bulong.
Isulat ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba sa Venn diagram. Gawin ito sa
yong sagutang papel.
awiting-bayan
bulong
.​

Answer:Awiting Bayan — •Isang awitin na binabatay sa sitwasyon.


•Awiting repleksyon ng araw-araw na pamumuhay.


•Naglalaman ng pangaral at payak na pilosopiya.


•Dating tula ngunit nilagyan ng himig upang madaling maisaulo.


•Tradisyunal na kanta o awitin ng Pilipinas.


Bulong — •Uri ng pagbibigay-galang po pasintabi sa mga bagay of lugar.


•Isang dasal na sinasambit upang makamit ang kagustuhan.


•Pananggalang sa lihim na kaaway.


•Ginagamit na panumpa sa kapwa.


•Inuusal sa panggagamot tulad ng ginagawa ng isang magtatawas.


Pagkakapareho — Makikita sa mga ito ang kultura at simpleng pamumuhay noon ng mga tao, lalo na sa probinsiya

answer not mine:)

See also  Ano Ang Dahilan Bakit Napadpad Ang Dalaga Ng Buhong Ng Langit S...