Q4W1 Pangalan: Seksiyon: Petsa: Isaisip (Susing Konsepto) Ang Korido Ay…

Q4W1
Pangalan:
Seksiyon:
Petsa:
Isaisip
(Susing Konsepto)
Ang Korido ay isang uri ng pasalaysay na awit o tula. Isinalaysay sa mga
korido ang mga kuwentong Espanyol at Europeo tungkol sa pag-ibig at relihiyon.
Ang korido tulad din ng awit ay isang tulang romansa. Ang tulang romansa ay
isang kathang-isip na tulang pasalaysay tungkol sa pakikipagsapalaran o adbentura
ng mga bayani na karaniwan ay dugong bughaw tulad ng prinsipe at prinsesa.
Katangian ng Korido
1. Binubuo ito ng walong pantig sa loob ng isang taludtod at apat na taludtod sa
isang saknong.
2. Ang himig ay mabilis na tinatawag naallegro.
3. Ito’y tungkol sa pananampalataya, alamat at kababalaghan.
4. Ang mga tauhan ay may kapangyarihang supernatural o kakayahang
magsagawa ng mga kababalaghan na hindi magagawa ng karaniwang tao.
llan sa mga halimbawa ng korido ay ang Ibong Adarna, Kabayong Tabla, Ang
Dama Ines at Prinsipe Florinio.​

Answer:

1. korido

2.korido

3. korido

4. korido

See also  Bakit Nakakalimutan Ng Ang Mga Awiting Bayan At Bulong​