Panuto: Tukuyin Kung Anong Subsektor Ng Agrikultura Nabibilang Ang Mga Sumusunod Na Produ…

Panuto: Tukuyin kung anong subsektor ng agrikultura nabibilang ang mga sumusunod na produkto/ hilaw na materyal. Hilaw na Materyal Subsektor ng Agrikultura 1. Keso de bola 2. Harina 3. Sardinas 4. Furniture products 5. Daing​

1.hilaw na material

2.hilaw na material

3.hindi hilaw

4.hilaw na material

5.hilaw na material

Explanation:

I just try to be right☺️

See also  Saan Patungkol Ang Batas Na Anti-violence Against Woman Their Children Ac...