Panuto: Ilarawan Ang Pagkakaiba Ng Bawat Isa, At Magbigay Ng Halimbawa.(10 Pintos…

Panuto: Ilarawan ang pagkakaiba ng bawat Isa, at Magbigay ng halimbawa.(10 pintos bawat isa)

a. Anekdota – _____________________________________________________________________________________

b. Talaarawan – ____________________________________________________________________________________​

Answer:

Anekdota

-ito ay Isang maikling kwento Ng Isang nakawiwiling insidente sa Buhay Ng Isang tao

Talaarawan

-Ang talaarawan o diary ay naglalaman Ng personal na pangyayari sa Araw Araw

See also  Short Poem Of Farming Tagalog