Pamprosesong Tanong: Mula Sa Sinuring Larawan, May Gampanin Ba Ang Pama…

Pamprosesong Tanong: Mula sa sinuring larawan, may
gampanin ba ang pamahalaan sa pagtatakda ng
presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan?​

Answer:

wala,dahil ito ay nang gagaling mismo sa prudoksyon nito batay sa kanilang konsumo o gastos.

See also  Anu Ano Ang Mga Produkto Na Pwedeng Mabuo Ng Mga Larawan? Magbigay Ng T...