Paano Ginamit Ang Bawat Pangungusap Sa Pakikipagkomunikeyt Ng I…

paano ginamit ang bawat pangungusap sa pakikipagkomunikeyt ng isang DJ sa radyo?​

Answer:

sa pamamagitan ng tono ng kanyang pananalita kung paano niya ito bibigkasin ng malinaw upang mas madaling maintindihan ng mga taga pakinig.

See also  Nilusob Ni Haring Miskoyaw Ang Kahariang Bumbaran.​