May Batayan Ba Ang Mga Pangyayari Sa Alamat Ng Chocolate Hills ​

may batayan ba ang mga pangyayari sa alamat ng chocolate hills

Answer:

yes,

Explanation:

chocolate hills is one of the most popular mountain in the world

See also  Sumulat Ng Alamat Tungkol Sa Bagay Na Maaaring Ihambing Sa Sarili