Matalinghagang Pahayag Halimbawaanong Salita Ang May Katagang Kahulug…

Matalinghagang pahayag halimbawaanong salita ang may katagang kahulugan ng sapo-sapo.

Answer:

wala akong alam sa malalinghagang

See also  Ano Ang Pagkakaiba Nang Alamat Nang Chocolate Hills At Alamat Ng K...