Magagawa Mo! Panuto: Plün Ang Tamang Sagot Mula Sa Mga Pagpipilian Sa…

Magagawa Mo! Panuto: Plün ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian sa bawat aytem. Isulat lamang sa patlang ang titik ng iyong napiling kasagutan. a. a. a. a. C. a.
1. Ito ay isang uri ng panitikan na nahahati sa ilang yugto na maraming tagpo. dula b. tauhan c. kabanata d. maikling kuwento
2. Ano ang pinakalayunin ng isang dula? magbigay problema sa manonood b. maghatid ng mensahe c. pagtatanghal sa isang tanghalan d. wala sa nabanggit
3. Ano ang tawag sa pagbabago ng ayos ng tanghalan na ipinanghahati sa yugto? Tagpo b. yugo c. tanghal d.musika
4. Ito ay paglabas-masok ng mga tauhan na gumaganap sa tanghalan. yugto b. tanghal c.tagpo d. tauhan
5. Ito ang bahaging pinanghahati sa dula tagpo b.tauhan c.tanghal d.yugto
6. Bakit inilahad ang tabing bawat yugto ng dula? upang makapagpahinga ang mga natatanghal gayon din ang mga manonood. b. upang mas maging aktibo ang nagtatanghal para makauwi ang manonood d. wala sa nabanggit –
7. Sino ang anak ni Yesugei? Borte b. Temujin c. Ali d.Ana
8. Bakit sa tribong Merit kailangang pumili ni Temujin ng mapapangasawa? dahil may atraso sa kanila ang kaniyang ama b. dahil iyon ang nararapat c. dahil mayaman ang tribong Merit d. dahil mayroong nagkagusto sa kaniya mula sa tribo
9. Sino ang ama ni Temujin? Borte b. Yesugei c. Merit d. Temno
10. Anong tribo nabibilang ang mag-amang Yesugei at Temujin? Merit b. Borjigin c. Terij d. Bordu
11. Sa tingin mo, kanino inilalaaan ang isang dula? aktor b. direktor c. mambabasa d. manonood
12. Ano ang pinakaluluwa ng isang dula? aktor c. yugto d. iskrip
13. Sila ang nagpapakita ng iba’t ibang damdamin sad ula. direktor b.tauhan c. manonood d. bata
14. Ano ang tawag sa anumang pook na pinagpasyahang pagdausan ng isang dula ? tanghalan b.tagpuan c. lugar d. gumaganap
15. Ano ang tungkulin ng isang direktor? a magbigay aliw sa mga manonood. b. gumanap sa mga nakasaad sa iskrip c.manood ng dula d. namamahala at nagpapakahulugan ng isang skrip ng dula a. a. a a. b. tagpo a. a. a. .​​

See also  Panuto: Magtala Ng Limang Teleseryeng Asyano Na Iyong Napanood At Tuk...

1:a

2:a

3:c

4:a

5:a

6:a

7:c

8:a

9:b

10:

11:a

12:a

13:c

14:b

15:a

Mensahe Para Sa Mag Aaral

Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Mensahe para sa pumanaw na ina. Mensahe isang

Mensahe Para Sa Pumanaw Na Ina - mensahe ipinadala

Mensahe kay inay. Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Ng mga ina para araw liham isang

HULING PAALAM | Spoken Word Poetry - YouTube

paalam huling word

Paalam mensahe para sa ama na namatay. Mensahe tungkol sa ama. Mensahe para sa namatay na ina

Pagdakila At Mensahe Para Sa Aming Mahal Na Ina - YouTube

mensahe ina mahal

Emosyonal na liham ng isang anak para sa ama nito na may bago ng. Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama. Mensahe para kay inay

Mensahe para kay inay - YouTube

mensahe kay inay

Mensahe para sa ama watppad. Paalam tatay hanggang walang. Huling paalam

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama. Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape

Mensahe Para Sa Namatay Na Ina - matatanda namatay

Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Paalam huling word. Mensahe isang

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay : Kanta Para Sa Tropa Google

Mensahe para sa ama watppad. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay