Lakbay Sanaysay 309 Words​

lakbay sanaysay 309 words​

Answer: Ang pamilya

Una sa lahat, ang isang Pilipino ay bahagi ng kanyang pamilya. Kahit siya ay doktor, manunulat, siyentipiko, o ano pa man, nananatili siyang ama o anak, pamangkin o apo, sa loob ng kanyang pamilya. Dito ay iba ang kanyang katungkulan at ang pagkakakilala sa kanya. Sa lahat ng oras ay pangunahin sa kanya ang kanyang tungkulin bilang kasapi ng isang pamilya.

Ang pinakaubod ng pamilyang Pilipino ay ang ama, ina at mga anak. Ang ama ang pinakapuno ng pamilya. Siya ang nasusunod at nagpapasya para sa pamilya. Sa kabilang dako ay tungkulin niyang pakainin, bigyan ng matitirhan at papag-aralin ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Kaya siya ang nagtatrabaho at kumikita ng pera. Ang ina naman ang bahala sa bahay at sa pag-aalaga ng mga bata. Siya ang humahawak ng pera ng pamilya at pinagkakasya ito sa pangangailangan ng pamilya. Ang mga anak naman ay may responsibilidad rin. Sagutin nila ang mahusay na pag-aaral at ang pagtulong sa bahay.

Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na’t ang mga ito’y nakababata. Kadalasa’y sama-sama sa isang bahay ang lolo at lola, ang ama at ina, at ang mga anak. Kung minsa’y kapisan din ang wala pang asawang kapatid ng ama o ina. Kapag ganitong kumpleto ang pamilya’y tatlong salin-lahi ang nakatira sa iisang bahay. Tulung-tulong sila sa mga gawain at sa paghahanap-buhay.

Masinsin ding inaalala ng pamilya ang bawat kaarawan at anibersaryo. Sa mga okasyong ito ay may mga salu-salo’t pagtitipon. Ang may kaarawan o may anibersaryo ay binibigyan ng regalo. Nagbabalitaan ang pamilya at ikinukuwento ang buhay-buhay ng isa’t-isa. Gayun din ang buhay-buhay ng iba pang kamag-anak. Sa ganitong paraan, alam ng lahat ang halos lahat nang nangyayari sa iba pang pinsan o pamangkin. Masasabing tsismis ang ganitong pagbabalitaan subali’t may mabuti itong aspeto. Kung may nangangailangan ng tulong ay nalalaman kaagad ng pamilya.

See also  Presentasyon Ng Isda​

Ang pagtulong ay isang malaking bahagi ng samahan ng magkakamag-anak. Sa pananaw na ito, hindi maaring umangat nang nag-iisa ang isang tao. Kailangan niya ang tulong ng kaniyang pamilya – sapagkat lubhang mahirap ang buhay sa mundo. Sa kabilang dako, ang taong may pag-aaruga sa kanyang pamilya ay kinakasiyahan ng kapalaran. Ganito halos ang nangyayari lalo na sa mga pamilya ng dukha. Nagtutulong-tulong ang mga nakababatang anak, ang ama at ina, upang mapaaral ang pinakamatanda. Pag nakatapos na ito, tungkulin naman niyang paaralin ang kanyang mga kapatid. Kung mag-aasawa man siya ay inaasahan na tutulong din ang mapapangasawa niya.

May mabuti at masamang aspeto ang ganitong tradisyon sa Pilipinas. Kung minsan ay nagsasamantala ang ibang kamag-anak. Sapagkat lagi silang may matatakbuhan ay hindi sila natututong maging responsable sa kanilang buhay. Pangalawa’y nahihirapan ang isang Pilipino na makaabot sa kanyang mga layunin sa buhay. Mangyari’y dala-dala niya ang problema ng kanyang buong pamilya.

Sa kabilang dako, ang pagtutulungang ito marahil ang pinakamatibay na sandata laban sa trahedya. Ang mga naulilang mga bata ay may maaasahan. At kahit na mahirap ang isang pamilya’y nakararaos din kahit paano. Ang pamilya rin ang nagtataguyod ng mahuhusay na pagpapahalagang sosyal. Itinataguyod nito ang pagiging responsable, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa at pagtatangi sa isa’t-isa. Matibay din itong sanggalang laban sa tinatawag na “alienation” at iba pang karamdaman ng isip at damdamin.

Explanation: yan

lakbay sanaysay - philippin news collections

sanaysay lakbay kahulugan halimbawa

Lakbay sanaysay. Sanaysay lakbay halimbawa. Lakbay sanaysay

Lakbay-Sanaysay (1)

sanaysay lakbay

Lakbay sanaysay. Lakbay sanaysay. Example of lakbay sanaysay

See also  Fruits That Ends With Letter A Tagalog 5 Letters

lakbay sanaysay - philippin news collections

sanaysay lakbay kahulugan halimbawa mga philippin pagsulat

Lakbay sanaysay. Lakbay sanaysay. Lakbay sanaysay

lakbay sanaysay - philippin news collections

sanaysay lakbay halimbawa kahulugan pagsulat

Lakbay sanaysay. Example of lakbay sanaysay. Lakbay sanaysay

Halimbawa Ng Lakbay Sanaysay Sa Albay | CLOUDYX GIRL PICS

Sanaysay lakbay. Halimbawa ng lakbay sanaysay – halimbawa. Sanaysay lakbay

Lakbay Sanaysay

lakbay sanaysay

Sanaysay lakbay kahulugan halimbawa mga philippin pagsulat. Lakbay sanaysay.docx. Lakbay sanaysay

Replektibong Sanaysay | PDF

sanaysay replektibong

Uri ng lakbay sanaysay. Lakbay sanaysay nov. 5 .docx. Lakbay sanaysay

Lakbay Sanaysay Example Of A Lakbay Sanaysay Philippines - Mobile Legends

Lakbay sanaysay. Sanaysay lakbay. Lakbay sanaysay

lakbay sanaysay - philippin news collections

sanaysay lakbay ng halimbawa pagsulat ang kahulugan mga larawan quizizz philippin nonfiction

Lakbay sanaysay nov. 5 .docx. Uri ng lakbay sanaysay. Sanaysay lakbay halimbawa kahulugan pagsulat philippin mga

Halimbawa Ng Lakbay Sanaysay – Halimbawa

lakbay sanaysay halimbawa baguio isang iba u2019t pumunta nais kabataan docx bilang ibang

Lakbay sanaysay module 4 sa piling larang. Lakbay sanaysay example of a lakbay sanaysay philippines. Uri ng lakbay sanaysay