Kung Ikaw Ay Isang Kabalyero Sa Kasalukuyang Panahon Kodigo Ang Isasabuhay M…

Kung ikaw ay isang kabalyero sa kasalukuyang panahon kodigo ang isasabuhay mo?​

Answer:

Ang mga kabalyero ay mga basalyo sa mga panginoon, na binibigyan ng mga panginoon ng lupain kung ang kabalyero ay makikibaka para sa kanila. Inisip ng mga kabalyero na ang karangalan ay napakahalaga, at mayroon silang isang kodigo ng dangal na tinatawag na pagkakabalyero

Explanation:

hope it helps and follow

carry on learning

See also  3. Mga Larong Panlabas Na Impluwensya Ng Mga Espanyol A. Palo Sebo At...