Kung Ikaw Ay Isang Kabalyero Sa Kasalukuyang Panahon Kodigo…

Kung ikaw ay isang Kabalyero sa kasalukuyang panahon kodigo ang isasabuhay mo?​

Answer:

Kabalyero: Kodigong Isasabuhay

Kung ako ay isang kabalyero sa kasalukuyang panahon, ang kodigo na aking isasabuhay ay ang patuloy na pagkatuto sa iba’t-ibang mga bagay.

Explanation:

Mahilig akong mag-aral at magbasa, at naniniwala ako na ang kodigong aking pinili ay makatutulong sa akin upang maging mas magaling na kabalyero. Mahalaga para sa mga kabalyero na marami silang kaalaman tungkol sa daigdig, at makakatulong ang pagbabasa ng mga libro upang mas matuto pa tungkol sa iba’t-ibang mga paksa. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman ay magiging susi upang magkaroon ng relasyon sa iba’t-ibang mga kultura. Bukod sa mga aklat, nararapat lang na magsaliksik din ang mga kabalyero upang yumaman pa ang kanilang kaalaman.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa Middle Ages, bisitahin lamang ang link na ito:

https://brainly.ph/question/3380408

#BrainlyEveryday

See also  Nagtungo Sa Hong Kong Noong Disyembre 27,1897​