Kayong Mga Kabataan Ngayon Ay Naghuhumaling Sa Mga Korean Pop…

Kayong mga kabataan ngayon ay naghuhumaling sa mga Korean Pop – sa kanilang musika, pagkain at estilo ng pananamit. Ang ganitong uwi ng pananaw sa ay maituturing na transformalist.

Answer:Korean lover

Explanation:

See also  Ano Ang Mga Palayaw Nag Mga Babaeng Bayaning Pilipinas