Kasama Sa Mga Paraan Ng Paghahanap Ng Trabaho Ang: A.Mga Kaibiga…

kasama sa mga paraan ng paghahanap ng trabaho ang:
A.Mga kaibigan at kamag-anak
B.patalastas sa diyarto
C.paunawa nga bakenteng posisyon
D.pagpasa ng aplikasyon sa potensiya na employer
E.lahat ng nabanggit​

Answer:

E

Explanation:

See also  Uriin Ang Mga Nasalungguhitang Mga Salita Sa Kuwe . Ipaliwanag Kung Paano Ginamit Ang Mg...