Kahulugan Ng Ilaw Ng Taha Nan​

kahulugan ng ilaw ng taha
nan​

ang kahulugan ng ilaw ng tahanan ay ang magulang

Ilaw ng Tahanan

Sinasabi na ang ilaw ng tahanan ay walang iba kung di ang ating mga ina.

Gumagabay , nagtuturo ng mga magagandang asal, nagbibigay ng mga payo, at ginagawa ang lahat para sa ikabubuti.

Pahalagahan natin ang ating ina ( ilaw ng tahanan ) at ipakita natin ang ating pagmamahal at respeto sa kanila sapagkat sila ang nagaaruga at gumagabay sa atin bilang isang anak.

See also  Ano Ang Makikita Sa Little Baguio​