If You Would Be Given A N Opportunity To Be A Member Of A Priva…

If you would be given a n opportunity to be a
member of a private club, which type of private
club would it be and why?

A. Country Club
B. City Club
C. Athletic Club
D. Yacht Club​

Answer:

C. Athletic club

kasi may opotunidad na ako para makasali maippamalas ko Ang aking talento.

See also  1.ano-ano Ang Mga Ibinahagi Ni Naru Nabibili Na Ito Sa Kanilang Kaklase At Guro ? 2. Ba...