HANAY A _____1. Nagbibigay Ng Karagdagang Nutrisyon Sa Katawan _____2. Gamot…

HANAY A

_____1. nagbibigay ng

karagdagang nutrisyon sa

katawan

_____2. gamot para maibsan at

masugpo ang pag-ubo

_____3.gamot para sa sakit ng ulo

_____4. anumang sustansiya na

maaaring inumin o ipainom

_____5. gamot sa pagtatae

_____6. madalas ibigay sa may

impeksiyon sa ihi _____7. gamot para sa matinding

kirot ng katawan

_____8.dito isinisulat ng doctor ang

pangalan ng gamot para sa

pasyente

_____9. nabibili na hindi na kailangan

ang reseta ng doktor _____10. gamot para sa pangangati

ng katawan o allergy

HANAY B

a. reseta

b. Droga

c . vitamins and

minerals

d. mefenamic acid

e. antitussive

f. Antihistamine

g. over the counter

h.antibiotic

i. Analgesic

j. antidiarrheals

kindly help

Answer:

1. c

2.f

3.i

4.

5.j

6.e

7.

8.a

9.g

10.d

‘yan lang ang alam ko sana makatulong kahit konti. Correct me if I’m wrong, I obliged.

See also  Ibigay Ang Konotasyon At Denotasyong Kahulugan Nito..(ilaw)​