Halimbawa Ng Materyal At Di Materyal Na Kultura

Halimbawa ng materyal at di materyal na kultura

Halimbawa ng materyal at di materyal na Kultura

Materyal na Kultura

Ang materyal na kultura ng isang lipunan ay tumutukoy sa mga kultura o kaugalian na may kinalaman sa pagkain, kasuotan, bagay at mga iba pang likha ng tao na nakikita o nahahawakan.

Halimbawa ng mga Materyal na Kultura

  • Paghahanda ng mga ibat-ibang pagkain tuwing pista
  • Pagsusuot ng mga barong at saya
  • Pagbibigay ng mga regalo at pera sa mga ikinasal

Di Materyal na Kultura

Ang mga di materyal na kultura ay tumutukoy sa mga kultura o kaugalian na may kinalaman sa paniniwala, tradisyon o nakagawian na walang kinalaman sa materyal na bagay.

Halimbawa ng mga Di Materyal na Kultura

  • Pagmamano sa mga matatanda
  • Paggamit ng po at opo sa mga nakakatanda
  • Pagdarasal bago kumain
  • Magiliw na pagtanggap sa mga bisita

Mga iba pang Halimbawa ng mga materyal na kultura https://brainly.ph/question/673044

Ano ang kulturang materyal at kulturang di materyalhttps://brainly.ph/question/794248

Halimbawa ng mga materyal na kultura https://brainly.ph/question/420231

#BetterWithBrainly

See also  Pagbabago Sa... L Noon L Ngayon A. Bahay L L B. Pinunò Ng Komunid...