Gumagamit Ba Ng Simbolo Ang Parabula? Matalas Na Obserbasyon At Paghahambing Ang Su…

gumagamit ba ng simbolo ang parabula?

Matalas na obserbasyon at paghahambing ang susi sa pagbasa ng parabula?

Maaaring kathang-isip ang pinagmulan ng mga parabula?

iba’t ibang mga bagay ang mga ginagamit sa isang parabula upang mas maging epektibo ito sa pagbigagay ng mga aral. ang parabula ay gumagamit ng simbolo katulad ng mga hayop. kadalang ginanagamit ang mga hayop bilang tauhan sa kuwento. ang isang hayop ay maaring maging simbolo ng mga katangian ng isang tao, mabuti man ito o masama. kinakailangan na maging matalas ang obserbasyon kapag nagbasasa ng isang parabula upang matukoy kung ano talaga ang kahulugan na nakatago sa misteryosong akdang ito. maari, maaring kathang-isip ang pinagmulan ng mga parabula.

See also  Pagkakatulad Ng Bionote At Sinopsis