Ginagamit Ng Mga GURO Ang Libreng Oras Para Makagawa Ng Mga Kagamitan Sa Pagtu…

Ginagamit ng mga GURO ang libreng oras para makagawa ng mga kagamitan sa pagtuturo at lesson plan. Ano and kasarian Yung malalaking Salita? A. pambabae B. di-tiyak. C. pnlalaki. D. walang kasarian​

Answer:

B.

Explanation:

B. Di tiyak

sapagkat di mo ito masasabi kung babae o lalaki ito kung kaya’t di tiyak

sana makatulong ito

Answer:

A. pambabae kasi madalas gamitin ang salitang GURO sa mga babae

See also  Katunog Ng Shopping ( Tagalog )​