Gawain1. Panuto: Lagyan Ng Tsek (√) Ang Pahayag Kung Ito Ay Nagpapahiwati…

Gawain1. Panuto: Lagyan ng tsek (√) ang pahayag kung ito ay nagpapahiwatig ng katarungan at ekis (X)

naman kung hindi.

___1. Sinusuportahan ang pamamahala ng presidente ng isang organisasyon.

___2. Apektado ng demolisyon ang mga nainirahan sa tabi ng kalsada na walang kaukulang ordinansa.

___3. Paghihikayat ng magulang na sumali ang anak sa isang paligsahan na labag sa kanyang kalooban.

___4. Pamimigay ng “relief goods” sa mga nasalanta ng bagyo.

___5. Tinutugunan ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng mahihirap tulad ng tubig at bahay.

___6. Iginagalang ang karapatan ng mga katutubo.

___7. Ang mabibigyan ng libreng bakuna kontra “COVID” ay ang mga may kakayahan lamang.

___8. Pinatigil ng ama ang kanyang anak na babae sa pag-aaral upang makapagtrabaho para matugunan ang

pangangailangan pinansyal.

___9. Lahat ng mga sumali sa isang paligsahan ay nakatanggap ng “Certificate of Appreciation”.

___10. Bilang parusa, hindi pinakain ng ama ang kanyang anak na gumawa ng kalokohan.

Gawain 2. Panuto:Gumawa ng isang tula na may 2 saknong at ang pamagat ay “KATARUNGAN”

Rubrik sa pagsulat ng tula

5 3 2

Pagkakabuo Angkop at wasto ang

mga salitang ginamit sa

pagbuo

May ilang salitang ginamit

na hindi angkop at wasto

Walang kaugnayan at

hindi wasto ang mga

salitang ginamit.

Nilalaman Mabisang naipahayag

ang mensahe ng tula na

naaayon sa paksa.

Hindi gaanong

naipahayag ng mabisa

ang mensahe ng tula .

Hindi naipahayag nang

mabisa ang nilalaman ng

tula.​

Answer:

1. tsek

3. ekis

4. tsek

5. tsek

6. tsek

7. tsek

8. ekis

9. tsek

10. ekis

Explanation:

hope it helps

See also  Cupid Psyche. Kalakasan, . . . Kalakasan . . . Kahinaan . . . . Kahinaan ....

Answer:

×

×

×

Explanation:

gawain Isa lang yan kau na gumawa Ng tula

Mensahe Tungkol Sa Ama - mensahe ipinadala

Paalam tatay hanggang walang. Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Paalam mensahe para sa ama na namatay

Mensahe Para Sa Ama Sa Kanyang Kaarawan

mensahe ama kaarawan kanyang

Kaarawan kanyang mensahe ama kaibigan. Paalam tatay hanggang walang. Mensahe para sa pumanaw na ina

Mensahe Para Sa Ina Sa Araw Ng Mga Puso

Tula tungkol sa tatay. Mensahe para sa mag aaral. Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google

Mensahe para kay inay - YouTube

mensahe kay inay

Paalam huling word. Paalam tatay hanggang walang. Mensahe para sa pumanaw na ina

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay, Paalam Mensahe Para Sa Namatay

Paalam mensahe para sa ama na namatay, paalam mensahe para sa namatay. Paalam mensahe para sa ama na namatay. Mensahe ama kaarawan kanyang

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Pagdakila at mensahe para sa aming mahal na ina. Mensahe para sa namatay na ina. Mensahe ama kaarawan kanyang

Isang Liham para Araw ng mga Ina.wmv - YouTube

ng mga ina para araw liham isang

Mensahe para kay inay. Billy crawford, hindi napigilang umiyak nang hingan ng mensahe para sa. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan

Paalam Mensahe Para Sa Ama Na Namatay, Paalam Mensahe Para Sa Namatay

Kaarawan kanyang mensahe ama kaibigan. Ama namatay mensahe aking rizal tagalog. Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama

Pagdakila At Mensahe Para Sa Aming Mahal Na Ina - YouTube

mensahe ina mahal

Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan. Ng mga ina para araw liham isang. Mensahe para sa ama sa kanyang kaarawan

Mensahe Para Sa Mag Aaral

Walang hanggang paalam message. Paalam mensahe para sa ama na namatay. Mensahe kay inay

Tula Tungkol Sa Tatay - sakahala

Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google. Tula tungkol sa tatay. Mensahe para sa kaibigan

HULING PAALAM | Spoken Word Poetry - YouTube

paalam huling word

See also  Ano Ang Iyong Gagawin Kung Nasa Sitwasyon Ka Bilang Isa Sa Mga Tao Na Nag Po...

Simpleng mensahe ng pasasalamat sa ama. Mensahe isang. Paalam mensahe para sa ama na namatay : kanta para sa tropa google

Mensahe Para Sa Ama Watppad

Ang kwento ng mensahe ng butil ng kape. Mensahe para sa namatay na ina. Paalam tatay hanggang walang

Spoken Poetry Tagalog Tungkol Sa Sarili Ang Ating Sariling Wika

Isang liham para araw ng mga ina.wmv. Paalam mensahe para sa ama na namatay. Paalam tatay hanggang walang

Mensahe Para Sa Pumanaw Na Ina - mensahe ipinadala

Mensahe ng isang anak para sa kanyang ama. Paalam mensahe para sa ama na namatay. Paalam mensahe para sa ama na namatay

Mensahe Para Sa Kaibigan - Education Insights

Mensahe para kay inay. Mensahe para sa namatay na ina. Mensahe para sa ama watppad