Gawain Sa Pagkatuto Bilang 4. Gamit Ang Mga Pahayag Na Nasa Loob Ng Kahon S…

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4. Gamit ang mga pahayag na nasa loob ng kahon sa Gawain sa Pagkatuto Bilang 3, ihambing ang bawat isa sa mga mahahalagang pangyayari sa ating bansa, sa Asya at sa buong mundo. Pagkatapos, ipaliwanag kung papano sila nagkatulad o nagkaiba.​

Answer:

1.c

2.d

3.d

4.a

Explanation:

same module beng

See also  Kabanata 1 At 7 Tanong 1 Sino Nga Pa Si Maria Clara Sa Buhay Ni S...